Den forvandlede verden

Mange af mine skulpturer handler om en  forvandlet verden…….Jeg er fascineret af forvandlingstemaet i mange folkeeventyr. I  eventyrerne opleves verden af hovedpersonen  som forvandlet (på det indre plan) og bliver  det ligeledes i eventyrets virkelighed. Det samme virkemiddel kan bruges indenfor det kunstneriske udtryk til at vise en anderledes  virkelighed, der fortæller historier på et billedplan.  Det er også beslægtet med nattens drømme, der ofte gennem billeder siger ting på en ny måde.

Mine værker fra den fortryllede skov, viser en skovvirkelighed, som vi kan møde i den indre verden………

I mine værker med tøjdyr forsøger jeg at forandre dem så meget, så de nok er genkendelige barne-ting, men også bliver tilført personlighed og  historie. En oplagt mulighed er at male dyrene i anderledes farver, ofte med symbolsk betydning. For tiden maler jeg  dyr  lysegrønne…….Grønne hunde, grønne tigre, ja sågar grønne nisser!  Væsnerne bliver sat ind i en situation og sat sammen med materialer ofte fra naturverdenen.  De handler tit om  ny begyndelse/udvikling , at rejse i tilværelsen  eller om væsner, der mødes –  ofte uventet……  De handler om det sårbare og søgende menneske, og om at være legende og levende…… og   om barndommens land…..

Værkerne opstår ud fra associationer i en slags legende proces, hvor ideerne ofte rummer både alvor og humor.